The Viceregal Lion
  1. The Governor General of Canada
  2. Her Excellency the Right Honourable Julie Payette
News & Events
  • Print Preview
  • Print: 
  •  Send to Facebook (Opens in a new window)
  •  Send to Twitter (Opens in a new window)
  • Send to E-mail (Opens in a new window)
  • Share: 

News

DUTCH VERSION - State Dinner in Honour of Their Majesties King WIllem-Alexander and Queen Maxima of the Netherlands

­­­­Toespraak door Zijne Excellentie de Edelachtbare David Johnston
naar aanleiding van het staatsdiner aangeboden aan Hunne Majesteiten
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima der Nederlanden

Rideau Hall, Woensdag, 27 mei 2015

 

Majesteiten, het is voor Sharon en mij een zeer grote eer u en de leden van uw delegatie in Canada te mogen verwelkomen.

Wij zijn bijzonder verheugd u terug te zien en de kans te krijgen op onze beurt dezelfde gastvrijheid te tonen als degene die u en het Nederlandse volk ons schonken tijdens onze bezoeken aan Nederland.

Ik zal nooit mijn aanwezigheid vergeten bij uw installatie in de Nieuwe Kerk, of tijdens het banket dat de avond tevoren werd aangeboden door Prinses Beatrix in het Rijksmuseum.

Deze gelegenheden onderstrepen duidelijk al wat onze twee landen gemeenschappelijk hebben.

In uw toespraak tijdens uw installatie had u het over de belangrijke vertrouwensband tussen het koningshuis, de Staten-Generaal en de bevolking, en over uw engagement om te dienen, in plaats van te regeren.

Majesteiten, ik was en blijf zeer onder de indruk van uw engagement om gerechtigheid, grondwettelijke beginselen en gemeenschapswaarden zoals dienstbaarheid en plicht hoog te houden.

In dat verband zou ik nu graag even de tijd willen nemen om met u over onze eregasten van vanavond een aantal biografische gegevens te delen.

Zijne Majesteit begon zijn legerdienst op achttienjarige leeftijd toen hij dienst nam bij de Koninklijke Marine en klom op tot de rang van brigadegeneraal bij de Nederlandse krijgsmacht. Hij heeft tevens grote belangstelling voor waterbeheer — een levensbelangrijk thema in de Lage Landen! — en fungeerde als voorzitter van de adviesraad van de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties over Water en Sanitatie. Zijne Majesteit is een talentvol atleet en was Nederlands vertegenwoordiger bij het Internationaal Olympisch Comité.

Hare Majesteit heeft eveneens een gevarieerde en betekenisvolle carrière. Zij studeerde en werkte in het buitenland, zowel in Argentinië als de Verenigde Staten, en heeft verscheidene ambten bekleed binnen internationale financiële instellingen. Koningin Máxima is Speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling; in deze functie ondersteunt zij de inspanningen voor de ontwikkeling van inclusieve kaders met het oog op de vermindering van armoede.

Hunne Majesteiten zijn beiden fervente voorstanders van vrijwilligerswerk en hebben hun steun betuigd aan de inspanningen ter versterking van de vrijwilligerssector in Nederland.

Majesteiten, wij hebben deze belangstelling met elkaar gemeen; ik ben u beiden van harte dankbaar voor uw leidinggevende voorbeeld en grootmoedigheid.

Canadezen en Nederlanders hebben het heel grote geluk dat zij erfgenamen zijn van een sterke, toekomstgerichte verhouding: echte vriendschap.

De banden tussen onze beide volkeren zijn heel sterk. Ongeveer 1 miljoen Canadezen — bijna drie procent van onze bevolking — zijn van Nederlandse afkomst. Nederlands-Canadezen hebben elk aspect van het leven in Canada verrijkt, gaande van de academische wereld tot kunst, politiek, zaken en sport.

En dan is er natuurlijk ook uw Prinses Margriet, die in januari 1943 geboren werd in een ziekenhuis in Ottawa, toen de toenmalige kroonprinses Juliana er met haar dochters tijdens de hele oorlog in ballingschap leefde.

De jonge koninklijke familie verbleef zelfs een tijdje hier in Rideau Hall, namens alle Canadezen als gast van mijn voorganger, de graaf van Athlone!

Zoals u weet wordt dit jaar een plechtige, veelbetekenende verjaardag gevierd: de 70ste verjaardag van de bevrijding van Nederland. Deze verjaardag nodigt ons uit om na te denken over en eer te bewijzen aan de opofferingen van hen die onze landen tijdens de oorlog hebben gediend.

Sharon en ik waren in het afgelopen najaar in Nederland en namen deel aan de Canadese herdenkingsceremonie in Bergen-op-Zoom, naar aanleiding van de 70ste verjaardag van het begin van de bevrijding. Ik ben verheugd dat tijdens het bezoek van uwe Majesteiten aan Ottawa de nadruk zal worden gelegd op de nagedachtenis tussen onze twee landen.

Vandaag werken onze twee landen samen met betrekking tot vele gemeenschappelijke zaken, zoals mensenrechten, godsdienstvrijheid, democratie en internationale vrede en veiligheid.  Wij zijn partners binnen de Verenigde Naties en de NAVO, en binnen ontelbare andere internationale organisaties.

Canada en Nederland herbergen beide een groot aantal vooraanstaande denkers, bedrijven en academici. Tijdens uw bezoek zult u kennis maken met vertegenwoordigers uit de Canadese bedrijfs- en academische wereld, met een klemtoon op vernieuwing — een voor onze beide landen heel belangrijk thema, waaraan ik persoonlijk groot belang hecht en de voorrang geef.

Wij hebben ook een sterke, dynamische economische band, die op het punt staat nog meer te worden aangehaald na afronding van de onderhandelingen betreffende de uitgebreide economische en handelsovereenkomst (CETA).

Met een open, veilige en stabiele economie, zijn infrastructuur van wereldklasse en zijn voortrekkersrol inzake onderzoek en ontwikkeling, is Canada een aantrekkelijke bestemming voor Nederlandse investeerders. Nederland is Canada's op vier na grootste Europese handelspartner en op één na grootste bron van directe buitenlandse investeringen. Wederzijdse investering is gegroeid tot een recordbedrag van bijna 90 miljard dollar, en er is ruimte voor nog meer groei. 

Uwe Majesteiten, naarmate u door het land reist, zult u Canadezen ontmoeten die nieuwe banden willen smeden en met Nederlanders willen samenwerken. Wij hebben er vertrouwen in dat uw bezoek de breedte en de diepte van onze blijvende verhouding onder de aandacht zal brengen.

Canada verlangt ernaar zijn band met Nederland uit te diepen. Ik dank u voor uw bezoek aan ons land en wens u een succesvol verblijf toe.

Laten we nu een toast uitbrengen op de vele vriendschapsbanden tussen onze twee landen.

Op Canada en Nederland!